Niemieckie symbole

Niemieckie symboleKażdy kraj ma swoje symbole narodowe, z którymi jest utożsamiany i kojarzony. Nie inaczej wygląda to w przypadku naszego zachodniego sąsiada czyli Niemiec. W tym artykule postaramy się przybliżyć te najważniejsze elementy tożsamości narodowej.

 Godło

Herb Niemiec przedstawia czarnego orła z szeroko rozpostartymi skrzydłami i lotkami skierowanymi do dołu. Ma czerwony dziób i szpony, a głowę zwróconą w lewą stronę. Przedstawiany jest na tle złotej tarczy. Kolorystyka godła jest również kolorystyką flagi Niemiec.

Źródeł tego wizerunku upatrywać należy się już w starożytności. Wtedy to orzeł jako symbol był kojarzony z cesarstwem rzymskim. Również Karol Wielki gromadzący w swoim imperium plemiona germańskie, używał orła jako symbolu swojego panowania.

Na przestrzeni wieków przedstawienie orła na herbie ulegało modyfikacjom, wystarczy wspomnieć charakterystyczne Godło III Rzeszy. Z tradycją orła zerwano po II wojnie światowej, wprowadzając symbolikę socjalistyczną, by w 1950 roku powrócić do starego porządku, przywracając znany wizerunek.

Herb i jego zmodyfikowane wersje są wpisane w krajobraz Niemiec. Widnieją na flagach rządowych, emblematach, salach posiedzeń, oraz na monetach o nominałach 1 i 2 euro.

Flaga Niemiec

Trójkolorowa flaga Niemiec, jest kolorystycznie tożsama z państwowym herbem. Tworzą ją 3 prostokątne, poziome, jednakowej wielkości pasy, występujące w następującej kolejności: czarny, czerwony i złoty. Podobnie jak w przypadku herbu, obecny wygląd flagi, został uregulowany ostatecznie w 1950 roku. Kolory obecnej flagi wywodzą się z barw umundurowania formacji antynapoleońskich. Przyjmuje się, że kolor czarny, czerwony i złoty oznaczają kolejno: niewolę, krwawe bitwy i złote barwy wolności.

W niektórych państwach, istnieje osobna flaga dla instytucji państwowych i nazywana jest właśnie flagą państwową. Jednym z tych państw są właśnie Niemcy. Flaga państwowa Niemiec (Bundesdienstflagge) różni się od flagi „powszechnej” tym, że na środku znajduje się wizerunek czarnego orła, zbliżonego wizerunkowo do tego z opisywanego wyżej herbu. Nie może być ona używana przez osoby fizyczne, instytucje pozarządowe oraz instytucje innych krajów. Co więcej produkcja flag z orłem jest zabroniona, a jej przetwarzanie jest zarezerwowane tylko dla określonych urzędów.

Użycie flagi Bundesdienstflagge jest szczegółowo uregulowane odpowiednimi rozporządzeniami. Mówią one m.in. o tym, w jakie dni flaga państwowa może być wywieszana. Jest to np. Święto Pracy 1 maja,  Rocznica Uchwalenia Konstytucji 23 maja czy też dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 Hymn Niemiec

Kolejnym symbolem narodowym, jest hymn państwowy, czyli uroczysta patriotyczna pieśń. Hymn Niemiec to Das Lied der Deutschen, a ujmując temat dokładniej, jedna z części wspomnianej pieśni. Powstała ona w 1841 roku, a autorem jest niemiecki językoznawca i poeta  August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Pieśń składa się z 3 zwrotek, z których pierwsza zaczyna się od słów „Deutschland, Deutschland übber alles…” co przetłumaczyć można na „Niemcy, Niemcy ponad wszystko…”. Jednak to nie ta popularna strofa jest obecnym hymnem Niemiec, chociaż tak się powszechnie uważa. Zgodnie z ustaleniami między Prezydentem, a  Kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, z 1991 roku, oficjalnym hymnem Niemiec, stała się 3 strofa pieśni  Das Lied der Deutschen czyli Pieśni Niemców.

Opisywany hymn obowiązywał od 1922 r. do 1945 r. i od 1952 r. do czasów teraźniejszych. Po II wojnie światowej zrezygnowano z wykonywania Pieśni Niemców, próbując wprowadzić nowy hymn. Planu tego nie udało się zrealizować i we wspomnianym 1952 r. kanclerz Konrad Adenauer zaproponował przywrócenie starego hymnu.

Z ciekawostek, należy wspomnieć, że rękopis autorski  Das Lied der Deutschen znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Należy również pamiętać, że część historia Bielska-Białej jest wyjątkowo mocno powiązana z językiem niemieckim i niemiecką symboliką. Przed 1918 rokiem Bielsko (niem. Bielitz) znajdowało się w granicach austro-węgierskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *